קבלת קהל

לפני הצהריים: בין השעות 12:30-10:00 (ביום ו' עד 12:00) אחר הצהריים: בין השעות 19:00-17:00 (לא כולל יום ג')

מאת: מוטי

קבלת קהל לפני הצהריים

המזכירה הגב' גבריאלה פיין (למעט יום ו')

קבלת קהל אחר הצהריים (לא כולל יום ג')

הרב אליעזר הכהן וייספיש

שתף לחברים

שתף